2006 - 2023 - 17 χρόνια Provence Deli
Η ελάχιστη διάρκεια διατηρησιμότητας αναφέρεται στην συσκευασία. Στο ενδεχόμενο που δεν αναφέρεται, τότε η διάρκεια ελάχιστης διατηρισιμότητας είναι 5 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής τους.
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter μας!
Αυτή η διεύθυνση email υπάρχει ήδη.